Ostatnia aktualizacja strony: 04.02.2020, 13:12

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Czwartek, 12 grudnia 2019

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Brzechwy  z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.Strona główna ePUAP

Metadane

Data publikacji : 12.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 18
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Równanek
©-2020 Szkoła Podstawowa Nr 18. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL