Szkoła Podstawowa Nr 18

http://sp18.bip.legnica.eu/s18/elektroniczna-skrzynka/23244,Elektroniczna-Skrzynka-Podawcza.html
2020-07-12, 18:17
Czwartek, 12 grudnia 2019

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1114), skonfigurowana została na udostępnionej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformie ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Legnicy, umożliwiająca doręczanie pism.

Dokumenty przesyłane za pośrednictwem ePUAP winny być opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Wszelka korespondencja Szkoły Podstawowej nr 18 im. Jana Brzechwy  z Klientem będzie przekazywana przez platformę ePUAP.Strona główna ePUAP

Metadane

Data publikacji : 12.12.2019
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 18
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Równanek