Ostatnia aktualizacja strony: 24.11.2020, 12:04

Koordynator do spraw dostępności

Środa, 30 września 2020

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie  art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1696) w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Jana Brzechwy w Legnicy wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
 
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Szkole Podstawowej Nr 18
Pani Joana Opalińska-Grynienko - tel. 76 721 01 68
 
 

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa Nr 18
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Równanek
©-2020 Szkoła Podstawowa Nr 18. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL